DİJİTAL MEDYA PLANLAMA ÜZERİNE

1. Dijital medya planlama nedir? Klasik medya planlamadan ne farkı vardır?
Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve sağlıklı ölçümleme yapılabilen ve hesap verebilir bir mecradır. Günümüzde bazı geleneksel medya planlamacılar, online medya planlamaya genelde “aynı uygulama, farklı mecra” şeklinde bakıyorlar, ancak bu yanlış bir bakış açısı.
Bir dijital medya planlama uzmanı, optimize planlar üretebilmek için oldukça geniş bir bileşen yelpazesine dikkat etmek zorunda:
Bilgi kaynakları
Online araştırma için sadece hali hazırdaki ölçümleme datasına değil, çok daha geniş kaynak dünyasına bakmak gerekiyor: Farklı planlama araçları, uluslararası network’lere ait olanlar için konkur sunumları, dünyadan case study okumaları ve en önemlisi de online planlamacının geçmiş kampanyalardan öğrendikleri.
Kampanya ölçümleme
Online medya planlamacıların kampanya hedefleri doğrultusunda başarı ölçütlerini ve ölçümlenme metodlarını belirlemeleri gerekiyor. Ayrıca tıklama veya dönüşüm gibi ölçütlerin de ötesine geçip, demo targeting veya frequency capping gibi metodlarla erişimi kontrol edebiliyor olmalılar.
Öncelik planlamada mı kreatifte mi?
Geleneksel mecrada, kreatif üretim planlamadan önce geliyor ve planlamacı verili kreatife göre planlama yapıyor. Bunun uygulaması online dünyada pek pratik değil. Online reklamcılıkta göz önünde bulundurulması gereken faktörler daha fazla ve planın kreatife değil, kreatifin plana uygun olması genellikle daha sağlıklı bir yol oluyor.
Optimizasyon
Kampanya yayını sırasında, online’ın doğası ve anlık ölçülebilirliği nedeniyle düşük performanslı satın almaların bütçesinin yüksek performanslı mecralara kaydırılması, gerekli alanlara impression yüklenmesi gibi optimizasyon çabalarını geleneksel mecrada göstermek zor.

2. Dijital medya planı nasıl yapılır?

Medya konsepti ve stratejisinin oluşturulması sürecinin ardından dijital strateji ve dijital meda brief’i alınıyor. Hedef kitle, kreatif formatlar, dijital platform ve mecra alternatifleri göz önünde bulundurularak bütçeye ve aktivite tarihlemelerine göre en uygun medya planı ortaya çıkarılıyor. Onaylanan plan, kreatif formatların mecra spec’lerine göre üretimi ve trafik planının oluşturulması ile beraber yayına giriyor. Anlık ölçümlemelerle optimizasyon süreci başlıyor ve sonuçlar raporlanıyor. Sonuçlardan edinilen bilgiler, sonraki aşamalara ışık tutuyor.

3. Enstrümanlar nelerdir ve sizce bu ögeler nasıl kullanılmalıdır?

Online dünya, medya planlamacıya çok daha büyük bir özgürlük alanı sağlıyor, mecra işbirliğiyle bu özgürlük alanı daha da genişliyor. Kullanılabilecek enstrümanlar da bol alternatifli. Mecra da bir enstrüman, kreatif uygulamalar da, platformlar da enstrüman, taktikler de: Display reklamlar, arama motoru reklamcılığı, video streaming, podcast, RSS, blog’lar, sosyal network’ler oyunlar, WOM, gerilla, affiliate veya viral taktikler…
Verili medya stratejisi doğrultusunda, bunların doğru kombinasyonunu doğru hedef kitle ve doğru zamanlamayla bir araya getirmek ise başarılı bir medya planının sırrını oluşturuyor.

4. Doğru entegre dijital planlamanın vazgeçilmez kuralları nelerdir?

Online planlamacılar olarak, kampanya sırasındaki rekabeti veya ekonomik koşulları kontrol edemeyiz, ancak bir online kampanya için bütünsel bir yaklaşım benimseyerek başarıya ulaştırabiliriz. OMD Digital olarak, yürüttüğümüz entegre dijital kampanyaların başarısının ardında 4 önemli faktörü doğru kombinasyonla biraraya getirmek var:
• Kreatif (Reklamın mesajı ve bunu nasıl ilettiği)
• Format (Reklamın boyut ve uygulama teknolojisi)
• Yerleşim (Reklamın nangi sitede ve sayfanın neresinde yayınlanacağı)
• Hedef kitle (Reklamın ulaşmak istediği kişiler kim, neredeler ve online davranışları nasıl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.